Algemene verkoopvoorwaarden

1) Scope

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument en een Electros-markt (hierna de “verkoper” genoemd) en die als doel hebben de producten en / of diensten aangeboden door de verkoper op zijn online winkel. Deze algemene voorwaarden annuleren alle door de klant opgelegde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voor de doeleinden van dit SGC wordt beschouwd als consument, elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn bedrijf, industrie, ambacht of liberaal. Voor de doeleinden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden betekent een professional elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt, ook via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening handelt, voor doeleinden die binnen het kader van zijn activiteit vallen. commercieel, industrieel, ambachtelijk of liberaal.

2) Totstandkoming van het contract

2.1 De productbeschrijvingen die in de online winkel van de verkoper zijn gepubliceerd, zijn vaste aanbiedingen van de verkoper, die de klant accepteert door een bestelling te plaatsen.

2.2 De klant kan een bestelling plaatsen per telefoon, post, fax, e-mail of het bestelformulier in de online winkel van de verkoper en het aanbod van de verkoper aanvaarden.

2.3 Bij het bestellen via het online formulier, na het invoeren van de persoonlijke gegevens van de bestelling en het klikken op de knop voor het voltooien van de bestelling (‘Bestelling bevestigen’), geeft de klant een verklaring van definitieve acceptatie van de bestelling af. aanbieding met betrekking tot de goederen in de bestelmand.

2.4 De verkoper stuurt de klant een ontvangstbevestiging van de bestelling die hem per post of elektronisch is toegestuurd.

2.5 De ​​tekst van het contract wordt door de verkoper gearchiveerd en wordt samen met deze Algemene voorwaarden na verzending van de bestelling in de vorm van tekst (e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden. Bovendien wordt dit document ook gearchiveerd op de website van de verkoper en kan het door de klant gratis worden aangevraagd via zijn account, beschermd door een wachtwoord door de respectieve verbindingsgegevens aan te geven, mits de klant een account heeft aangemaakt op de site van de verkoper voordat u een bestelling plaatst.

2.6 Alvorens een definitieve en definitieve bestelling te plaatsen via het online formulier van de verkoper, heeft de klant de mogelijkheid om zijn invoer te corrigeren met de gebruikelijke functies van het toetsenbord. Bovendien wordt alle gecommuniceerde informatie weer weergegeven in een bevestigingsvenster net voor de definitieve validatie van de bestelling en kan op dezelfde manier worden gecorrigeerd.

2.7 Als de klant een consument is, wordt alleen de Franse taal als geldig beschouwd voor het sluiten van de overeenkomst.

2.8 De verwerking van de bestelling en het leggen van contact vindt plaats per e-mail en via een geautomatiseerd systeem voor het verwerken van de bestelling. De klant moet zorgen voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres om redenen van orderverwerking en zodat hij e-mails kan ontvangen die door de verkoper zijn verzonden.

Bovendien moet de klant, met name als spamfilters worden gebruikt, ervoor zorgen dat alle e-mails door de verkoper zelf of door derden worden verzonden orderverwerking kan worden ontvangen.

3) Herroepingsrecht

Consumenten hebben doorgaans het herroepingsrecht. Meer informatie over het herroepingsrecht hier >>

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de verkoper opgegeven prijzen zijn de prijzen in euro inclusief alle belastingen en dus inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Extra verzendkosten en verzendkosten kunnen van toepassing zijn. Ze worden, indien nodig, uitdrukkelijk op de site van de verkoper geplaatst.

4.2 Voor leveringen buiten de Europese Unie kunnen er soms andere kosten zijn die de verkoper niet hoeft te dragen en die daarom voor rekening van de klant komen. Dit omvat onder meer kosten in verband met de overdracht van geld door de bankinstellingen (transferkosten, wisselbankkosten) of douanekosten en btw bij invoer.

4.3 De klant kan kiezen tussen verschillende betalingsopties die op de website van de verkoper worden weergegeven.

4.4 Indien een voorschot wordt overeengekomen, dient dit onmiddellijk na het sluiten van het contract te geschieden.

5) Leveringsvoorwaarden

5.1 De goederen worden regelmatig per post en op het door de klant opgegeven afleveradres afgeleverd. Het afleveradres dat de klant bij de verkoper heeft ingevoerd, verwijst naar de uitvoering van de transactie.

5.2 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper vanwege de onmogelijkheid om de goederen aan de klant te leveren, zijn de kosten van de mislukte verzending voor rekening van de klant. De situatie is anders als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die hebben geleid tot de onmogelijkheid van levering van de goederen of indien hij voorlopig verhinderd is de levering te aanvaarden, tenzij de verkoper hem binnen een redelijke termijn op de hoogte heeft gesteld van de aankomst van de goederen.

6) Naleving & wettelijke garantie

In geval van in gebreke blijven van het gekochte, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

7) Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Als de klant een consument is in de zin van artikel 1.2, is elke juridische relatie tussen de contractpartijen onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van het internationale handelsrecht van de Verenigde Naties en de bevoegde jurisdictie voor elk geschil met betrekking tot de Dit contract is uitsluitend dat van het hoofdverblijf van de klant.

 

Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht en het model van het intrekkingsformulier

De consument heeft een herroepingsrecht volgens de volgende voorwaarden, op voorwaarde dat de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling voor persoonlijke doeleinden sluit en dat deze handeling niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële activiteit of zijn professionele activiteit onafhankelijk.

mobiel kopen, computerwinkel, computer, toestel, huishoudelijke apparaten, elektronisch, notitieboekje, gegevensverwerking, smartphone, smartphone, computerproducten, mobiel, uitrusting, computer kopen, wandelschoenen toe

mobiel kopen, uitrusting, computer kopen, wandelschoenen toe

mobiel kopen, computerwinkel, computer, toestel, elektronisch, notitieboekje, gegevensverwerking, computerproducten

mobiel kopen