Privacybeleid

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbeschermingsbeleid onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de gegevensbeheerder

1.1 Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten. Wij informeren u hier over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) Nieuwe Markt, Salmstraat 183, Gelen, 6161EP, Nederlands Tel.: +31 5 297 88 100, E-Mail: contact@nieuwe-markt.com. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt .

1.3 De voor de verwerking verantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) of TLS (Transport Layer Security) codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of verzoeken voor informatie). U kunt een gecodeerde verbinding herkennen met de tekenreeks “https: //” en / of het hangslotsymbool in de navigatiebalk.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons andere informatie verstrekt, verzamelen we alleen de gegevens die door uw browser naar onze website worden verzonden. server (de “Server-Logfiles” of “logfiles”) Bij het bezoeken van onze website worden dus alleen de volgende gegevens verzameld die technisch noodzakelijk zijn om de website te presenteren:

  • De bezochte website
  • De datum en tijd van toegang tot de site
  • De hoeveelheid verzonden gegevens (in bytes)
  • De bron / referentie van waaruit u toegang heeft gehad tot onze site
  • De gebruikte browser
  • Het besturingssysteem
  • Het gebruikte IP-adres (indien aanwezig: in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt f) RGPD in ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van de website. De gegevens worden niet verzonden of voor andere doeleinden gebruikt. In elk geval behouden wij ons het recht voor om de serverlogbestanden later te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Contact maken

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met onze diensten (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail). De gegevens die via het contactformulier worden verzameld, kunnen vanuit hetzelfde formulier worden geraadpleegd. Deze gegevens worden vastgelegd en uitsluitend gebruikt om uw verzoek te beantwoorden en om contact en de bijbehorende technische administratie mogelijk te maken. De verwerking van de gegevens wordt in voorkomend geval uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek.

Bovendien, als uw doel is om een ​​contract aan te gaan, zal de verwerking van uw gegevens worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

Aan het einde van de definitieve verwerking van uw verzoek, dat wil zeggen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de situatie duidelijk is opgehelderd en dat er geen wettelijke verplichting tot anderszins bewaren bestaat, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

4) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en in het kader van de uitvoering van het contract

Volgens artikel 6, lid 1, onder b), AVG kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzameld en verwerkt als u deze naar ons verzendt met het oog op het uitvoeren van een contract of het openen van een klantaccount. De verzamelde gegevens kunnen vanuit hetzelfde formulier worden geraadpleegd. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk door contact op te nemen met de controller op het hierboven vermelde adres.

Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van de contracten. Na de volledige uitvoering van het contract of na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens geblokkeerd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen en aan het einde van deze periodes verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dat verder wettelijk toegestane gebruik is door onze site verstrekt en wordt hieronder gedetailleerd beschreven.

5) Uw gegevens gebruiken voor prospectiedoeleinden

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt informatie over onze aanbiedingen regelmatig aan u meegedeeld. De enige informatie die nodig is om de nieuwsbrief te verzenden is uw e-mailadres. De mogelijke indicatie van andere gegevens is optioneel en kan alleen worden gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen. We gebruiken de zogenaamde “dubbele opt-in” -procedure voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Dit betekent dat u onze nieuwsbrief alleen per e-mail ontvangt voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending ervan. Na uw toestemming te hebben ontvangen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging waarin u wordt gevraagd uw laatste wens om onze toekomstige nieuwsbrieven te ontvangen te bevestigen. U hoeft alleen op de bevestigingslink te klikken om definitief te bevestigen. uw abonnement op onze nieuwsbrief.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6, lid 1, onder a), AVG, geeft u ons de definitieve toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de bevestigingslink te activeren. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, registreren we het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) is verstrekt, evenals de datum en tijd van registratie, zodat we mogelijk misbruik van uw adres kunnen traceren. e-mail op een later tijdstip. De gegevens die we verzamelen bij het inschrijven op onze nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden en via onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de aangeboden link of door een bericht te sturen naar de bovengenoemde controller. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze mailinglijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of in verder wettelijk gebruik is voorzien in deze verklaring.

6) Gegevensverwerking als onderdeel van de orderverwerking

6.1 Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de hieronder genoemde aanbieder (s). Deze laatste ondersteunen ons geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van de gesloten contracten. Sommige persoonlijke gegevens worden dus als volgt aan hen overgedragen:

In het kader van de uitvoering van het contract worden de persoonlijke gegevens die we verzamelen alleen overgedragen aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering als ze nodig zijn voor de levering van de goederen.

Als onderdeel van de verwerking van de betaling van de goederen, worden de gegevens die we verzamelen alleen aan de bevoegde kredietinstelling doorgegeven als dit nodig is voor de betaling van de bestelling. In geval van een beroep op betalingsdienstaanbieders, zullen wij u expliciet in deze verklaring informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

6.2 Om aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten te voldoen, maken we gebruik van externe verzenddienstverleners. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 (1) (b) RGDP, sturen wij hen uw naam en afleveradres uitsluitend voor de levering van de goederen.

6.3 Overdracht van persoonlijke gegevens aan de aanbieders van dispatchdiensten

– DHL

Als de goederen worden geleverd door de DHL-verzenddienst (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Duitsland), sturen we uw e-mailadres in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt een RGPD voorafgaand aan de levering van de goederen om een ​​leveringsdatum of kennisgeving van levering aan DHL overeen te komen, op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders sturen we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door naar DHL voor levering in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt b RGPD. De gegevens worden alleen verzonden als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om vooraf de leverdatum met DHL af te spreken of een afleveringsbericht te geven.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met ingang voor de toekomst ten opzichte van de bovengenoemde functionaris of de DHL-transportserviceprovider.

mobiel kopen, computerwinkel, computer, toestel, huishoudelijke apparaten, elektronisch, notitieboekje, gegevensverwerking, smartphone, smartphone, computerproducten, mobiel, uitrusting, computer kopen, wandelschoenen toe

mobiel kopen, uitrusting, computer kopen, wandelschoenen toe

mobiel kopen, computerwinkel, computer, toestel, elektronisch, notitieboekje, gegevensverwerking, computerproducten

mobiel kopen